Salg av grus,jord og materiell

Løkse Maskin AS

Løkse Maskin utfører alt innen graving, sprengning og transport. Vi har spesialisert oss på fremføring og renovering av fiber, strøm og telenett. Vi utfører de fleste typer graveoppdrag. Små og store VA-prosjekter, tomtearbeid, veibygging, dreneringsarbeid, terrengarondering, sprenging/uttak av fjell, masseforflytting og lignende. Vi er i dag 18 ansatte og er en bedrift i vekst.

Fra eget lager selger vi det meste av materiell innen VA. Rør og deler til vann, overvann og avløp i de fleste dimensjoner. Bakkekraner, fiberduk, avløpstanker og div koblinger. Vi leverer også de fleste typer grus og jord. Veigrus 0-18mm, pukk 8-22mm, grovpukk 22-64mm, kult 20-120mm, vekstjord, sprengstein, subbus 0-8mm, støypsand og fyllmasser. Ta kontakt for et godt tilbud på levering av masser.