Fra eget lager selger vi det meste av materiell innen VA. Rør og deler til vann, overvann og avløp i de fleste dimensjoner. Bakkekraner, fiberduk, avløpstanker og div koblinger. Vi leverer også de fleste typer grus og jord. Veigrus 0-18mm, pukk 8-22mm, grovpukk 22-64mm, kult 20-120mm, vekstjord, sprengstein, subbus 0-8mm, støypsand og fyllmasser. Ta kontakt for et godt tilbud på levering av masser.