VANN OG AVLØP

Løkse Maskin AS

Løkse Maskin utfører alt innen graving, sprengning og transport. Vi har spesialisert oss på fremføring og renovering av fiber, strøm og telenett. Vi utfører de fleste typer graveoppdrag. Små og store VA-prosjekter, tomtearbeid, veibygging, dreneringsarbeid, terrengarondering, sprenging/uttak av fjell, masseforflytting og lignende. Vi er i dag 18 ansatte og er en bedrift i vekst.

Vi tar på oss store og små VA-prosjekt. Våre kunder er kommuner og private aktører. Vi har ADK1, sentral godkjenning kl 2 og generelt over 30 års erfaring med vann og avløp. Vi utfører også hele prossesen med søknader for etablering av infiltrasjonsanlegg. Fra sikteprøver, søknader til kommunen og utførelse. Vi har ADK 1 kurs på 6 av våre ansatte, samt 3 stk med elektrosveisekurs.