Vi tar på oss store og små VA-prosjekt. Våre kunder er kommuner og private aktører. Vi har ADK1, sentral godkjenning kl 2 og generelt over 30 års erfaring med vann og avløp. Vi utfører også hele prossesen med søknader for etablering av infiltrasjonsanlegg. Fra sikteprøver, søknader til kommunen og utførelse. Vi har ADK 1 kurs på 6 av våre ansatte, samt 3 stk med elektrosveisekurs.