Vi er en erfaren aktør innen graving av fiber,tele og strømkabler. Vi fører frem ca 30-60 km kabel/rør pr år. Vi har eget lager for stolper. Vi har ca 100 stolper i diverse lengder inne på lager til enhver tid. Kl1 og kl 2 stolper. Vi har stort lager for alt materiell nødvendig for oppsett av stolper. Vi har spesialisert oss på pløying av kabel/fiber, røysing av stolper inkl. alt arbeid i stolper. Vi har mannskap godkjent for arbeid i stolper.

Vi leverer også stolper og tjenester til lag og foreninger, kommuner og private kunder.