STRØM, TELE, FIBER, STOLPER

Løkse Maskin AS

Løkse Maskin utfører alt innen graving, sprengning og transport. Vi har spesialisert oss på fremføring og renovering av fiber, strøm og telenett. Vi utfører de fleste typer graveoppdrag. Små og store VA-prosjekter, tomtearbeid, veibygging, dreneringsarbeid, terrengarondering, sprenging/uttak av fjell, masseforflytting og lignende. Vi er i dag 18 ansatte og er en bedrift i vekst.

Vi er en erfaren aktør innen graving av fiber,tele og strømkabler. Vi fører frem ca 30-60 km kabel/rør pr år. Vi har eget lager for stolper. Vi har ca 100 stolper i diverse lengder inne på lager til enhver tid. Kl1 og kl 2 stolper. Vi har stort lager for alt materiell nødvendig for oppsett av stolper. Vi har spesialisert oss på pløying av kabel/fiber, røysing av stolper inkl. alt arbeid i stolper. Vi har mannskap godkjent for arbeid i stolper.

Vi leverer også stolper og tjenester til lag og foreninger, kommuner og private kunder.