Løkse Maskin søker flere medarbeidere. Se facebook for mer info.