Transport

Løkse Maskin AS

Løkse Maskin utfører alt innen graving, sprengning og transport. Vi har spesialisert oss på fremføring og renovering av fiber, strøm og telenett. Vi utfører de fleste typer graveoppdrag. Små og store VA-prosjekter, tomtearbeid, veibygging, dreneringsarbeid, terrengarondering, sprenging/uttak av fjell, masseforflytting og lignende. Vi er i dag 18 ansatte og er en bedrift i vekst.

Vi har i dag faste transportavtaler på avfall og slam for flere selskap. Vi har 2 stk. 4.akslede krokbiler/tridembiler med forskjellige flak og kasser, 1 trekkvogn med maskinsemi, tipp og asfaltsemi. 1 tippbil med 3 akslet kjerre. Vi utfører de fleste typer transportoppdrag.
Vi leverer også alle typer masser fra eget lager. Ta kontakt!