Under står noen av våre prosjekter de siste årene

Prosjekt:Utbygger/ KundeKort infoSted/ årstall
Huset mot havet ASBendiktsen & Aasen AsGrunnarbeid,VA, Masseflytt,utenomhusarbeidSjøvegan, Salangen 2006
Felleskjøpet Agri avd SjøveganBendiktsen & Aasen AsGrunnarbeid,VASjøvegan, Salangen 2007
Rubben ASBendiktsen & Aasen AsLeilighetsbygg Setermoen sentrum. Større masseflytt, grunnarbeid, sprengning, VA, utenomhusarbeid.Setermoen, Bardu 2007-2008
Viken, senter for sjelesorg. Utvidelse av boligmasseJuno Bygg ASVA,Grunnarbeid,utenomhusarbeidViken, Bardu 2008
Leiting etter gull og andre bergforekompster MålselvScandinavian HighlandsLeiting etter gull,sølv,jern o.l i et forprosjekt for mulig utvinning av metaller i indre troms.Målselv, 2011
Utbygging av fiber for Dyrøy kommuneDyrøy kommuneFull utbygging av fiber.Stolper,graving etc.Dyrøy kommune 2009-2011
Grunnarbeid utbygging vasshaug skoleSalangen kommuneGrunnarbeid,VA for tilbygg ved Vasshaug skole.Vasshaug, Salangen 2012
Ombygging av Salangen skoleUE for Sjøvegan Maskin & Transport AsArbeid med omlegging av rør og kabler og fremføring av overvann og avløp.Sjøvegan, Salangen 2013
Omlegging av kabler og NS HeiaTroms Kraft AsOmlegging av høy og lavspentnett, samt flytting av nettstasjon i forbindelse med ny kommunal vei.Heia, Salangen 2013
Salangen skole.
Omlegging av strøm
Troms Kraft AsFlytting og omlegging av strøm i forbindelse med ombygging av Salangen skole.Sjøvegan, Salangen 2013
Grovoppbygging av vei for hyttefelt 1 GarsnesGarsnes Utvikling AsEtalbering av anleggsvei fra FV og opp til toppen av hyttefelt 1 på Garsnes.Garsnes, Salangen 2012-2014
Etablering av pumpestasjon for vannSalangen kommuneNedsetting av pumpestasjon for vann,samt graving av vannrør og strøm.Kistefossen, Salangen 2014
Omlegging av strøm i sentrum SjøveganTroms Kraft AsOmlegging og flytting av lav/høyspent i sentrum. Flytt av nettstasjon.Sjøvegan, Salangen 2014
Full utbygging av fiber for Lavangen kommuneNordix Data AsFull utbygging av fiber for Lavangen kommune.Lavangen 2014-2015
Større masseforflytting av fjellGarsnes Utvikling AsSprengning og flytting av 2600m3 fast fjell i forbindelse med utbygging av Garsnes BryggeGarsnes, Salangen 2015
Full utbygging av VA for resturant,rorbuer,hyttefeltGarsnes Utvikling AsFull utbygging av strøm,VA,overvann,vei og etablering av flere større natursteinmurer.Garsnes 2015-2016
Fremføring av fiber Kvaløya. StolpearbeidNordix DataBygging av stolpekurs og graving for fiberKvaløya, Tromsø 2015
Renovering avløp øvre HeiaSalangen kommuneRenovering av avløp fra øvre Heia/IdrettsveienHeia, Salangen 2015
Rorbuer GarsnesGarsnes Utvikling AsGrunnarbeid,Pæling,VA,Masseflytt,Muring av natursteinmurerGarsnes, Salangen 2015-2016
Utbygging av fiber for Sørreisa kommuneFrost Entreprenør AsFull utbygging av fiber i Sørreisa kommune.Sørreisa 2016
Campingplass GarsnesGarsnes Utvikling AsGrunnarbeid,muring av natursteinmurer,strøm/VA for oppstillingsplass for vogner/bobilerGarsnes, Salangen 2016
Renovering VA StrandveienSalangen kommuneUtskifting av VA, Strandveien. Utskifting av kummer,rør,oppbygging av vei.Strandveien, Salangen 2016
Forarbeid før VA og veibygging i nytt hyttefeltSjøvegan maskin & transport AsFjerning av trær, omlegging vannledning, etablering av pilotveiKaravika boligfelt, Salangen 2017
Garsnes hyttefelt del 2Garsnes Utvikling AsUtbygging av VA,Strøm og oppgradering av vei til øvre del av hyttefelt.Garsnes, Salangen 2016-2017
Ny pumpestasjon Rotvika, Salangfisk AsSalangfisk AsGrunnarbeid ny pumpestasjon,større horisontalboring,div kummer rør. Terrengarbeid.Rotvika, Salangen 2016-2017
Utskifting av oljelending SalangsverketSalangfisk As, Perpetuum AsUtskifting av eksisterende oljerør mellom kai å oljeanlegg.Salangsverket, Salangen 2017
Masseforflytning SalangfiskSalangfisk AsFlytting av store mengder masser ved Salangfisk sitt settefiskanleggSalangsverket, Salangen 2017-2019
Kabling for nytt hyttefeltTroms Kraft Nett AsStørre kablingsprosjekt for 2 nye hyttefelt ved Rostadvannet. Hsp, Lsp, NS.Rostadalen, Måselv 2017
Utbygging av fiber for Trollfjord på Salangsverket og Øvre SalangenTrollfjord AsUtbygging av fiber i Øvre Salangen og Salangsverket. Graving,pløying og stolper.Salangen 2017
Utbygging av fiber for deler av MålselvNordix Data AsUtbygging av fiber i området Olsborg- Målsnes og Olsborg- Lenvik.Olsborg, Målselv 2017-2018
Utbygging av fiber for deler av BarduNordix Data AsUtbygging av fiber i området Setermoen,Salangsdalen,KistefossenBardu 2017-2018
Grunnarbeid leilighetsbyggOrigo Boligsameiet Setermoen AsSanering av eldre butikk, grunnarbeid nytt leilighetsbygg,VA,UtenomhusarbeidSetermoen, Bardu 2017-2018
Fremføring av VABardu kommuneUtbygging av VA og overvann for nytt leilighetsbygg, samt renovering av eksisterende nett for vann.Setermoen, Bardu 2018
Grunnarbeid næringsbygg Salaks ASSalaks As/ Brødrene Fløtten LmtGrunnarbeid for nytt bygg ved slakteri.Rotvika, Salangen 2018
Masseforflytning Salangfisk AsSalangfisk AsFlytting av store mengder løsmasser med doser og maskin. Fjerning av vegetasjon,omlegging OV og veier.Salangsverket, Salangen 2018-2019
Utbygging av fiber Sjøvegan-Yttergården og Kistefossen- Grimstad- Vasshaug.Nettmontasje AsUtbygging av fiber for området Sjøvegan,Melen,Skårvika,Yttergården,Elim-Sjøvegan, Elim-KistefossenSalangen 2018-2019
Grunnarbeid for lagringsplassBrødrene Fløtten og Salaks AsUttak av større mengder fjell.GrunnarbeidRotvika, Salangen 2018
Utbygging av strøm for hyttefeltFrost Kraftentreprenør AsUtbygging av strøm for større hyttefelt ved RostadvannetRostadalen, Målselv 2018
Renovering av stolpekursSitecom AsUtskifting av stolper mellom Finland og Skibotn.Skibotn, Storfjord 2018
Renovering av stolpekurs StorsteinnesRelacom AsRenovering av større stolpekurs fra Storsteinnes.Storsteinnes, Balsfjord 2018
Renovering av stolpekurs.Moen- FinnsnesRelacom AsRenvoering av stolpekurs mellom Moen i Målselv og Finnsnes i Lenvik.Moen-Finnsnes, Målselv 2018
Fremføring av fiber Øvre-BarduNordix Data ASFremføring fiber Nordhus,Bardujord,Sørdalen,Østerdalen og langs deler av Altevannsveien. ca 22000mSørdalen, Bardujord, Bardu 2019
Utenomhusarbeid Salangfisk As og Salaks AsSalangfisk As/ Salaks AsUtenomhusarbeid ved settefiskanlegg. Klargjøring for asfalt.Asfaltering 13000m2. ca 130m reconmur. Div terrengarbeidSalangsverket, Salangen 2019
Fremføring av høyspent SetermoenFrost Kraftentreprenør AsFremføring av 4500m høyspent og stolperøysing.Setermoen/Altevann, Bardu 2019
Hyttetomter GarsnesGarsnes Utvikling As + privateEtablering av hyttetomter i Garsnes hyttefelt.Garsnes, Salangen 2019
Fremføring av fiber Nedre BarduNordix Data ASFremføring av fiber fra Tune og til Målselv grense. Ca 24000 m.Nedre Bardu, Bardu 2020
Ny infiltrasjon Solbu, BarduBardu kommuneNy infiltrasjon. ca500m rør. Masseutskifting.Solbu, Bardu 2020
Vannbehandlingsanlegg VBA,SetermoenBardu kommuneNytt vannbehandlingsanlegg. Grunnarbeid og diverse tilleggsarbeid.Setermoen, Bardu 2020
Ny camping/ oppstillingsplass GarsnesGarsnes Utvikling AS
Ny bobilcamp/ campingplass
Garsnes, Salangen 2020
Nytt Sanitærbygg GarsnesGarsnes Utvikling ASNytt sanitæranlegg og tømmeplass for bobiler/vogner.Garsnes, Salangen 2020
Fiber Setermoen sentrumNordix Data AsFremføring av fiber på Setermoen. 10km.Setermoen, Bardu 2020- 2021
Rammeavtaler:Området: 
Salangen menighetÅpning og lukking av graberSalangen kommune
Bardu menighetÅpning og lukking av graverBardu kommune
Troms Kraft Nett AsMålselv, Sørreisa,Bardu,Salangen,Dyrøy og Lavangen.
Oneco AsFiber og telearbeidGratangen,Lavangen,Bardu,Salangen,Ibestad,Sørreisa, Senja og Målselv
Frost Kraftentreprenør AsMålselv, Bardu, Salangen, Dyrøy og Lavangen
Nettpartner Drift AsMålselv, Sørreisa, Salangen, Bardu, Dyrøy og Lavangen
Bardu kommuneBardu kommune